+48 577 111 942 info@b2bprofgroup.pl

Formularz kontaktowy – Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych jest: B2B PROF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Korabnickiej 10A, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681718, REGON: 367540930, NIP: 5512630853, tel. +48 577 111 942 e-mail kip@b2bprogroup.pl

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Informujemy również, że podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania relacji biznesowych.

 Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę (jeżeli jest wyrażana) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pan/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe uzyskanie informacji zwrotnej na zadanie pytanie.

Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Call Now